PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i promocji honorowego krwiodawstwa

...

W dniu 13.10.2016r. w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone przez Panią Wiesławę Pyzik i Panią Annę Nasiadkę dotyczące profilaktyki uzależnień i promocji honorowego krwiodawstwa. W zajęciach brali udział uczniowie z oddziału pierwszego Technikum.