PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

KURS PIERWSZEJ POMOCY

...

Organizowane przez OSP w Ryglicach szkolenia i kursy pierwszej pomocy składały się głównie z ćwiczeń praktycznych, pozorowanych akcji ratunkowych.

Uczniowie naszej szkoły poznawali techniki skutecznego ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Musieli rozpoznać wstępnie stan zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego, udzielić pomocy adekwatnej do rozpoznanego stanu zagrożenia życia osoby poszkodowanej i znać zasady bezpieczeństwa udzielania pierwszej pomocy, wezwać pomoc służb profesjonalnych.

Zainteresowanie było ogromne, nikt się nie nudził. Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie gratulujemy i życzymy, aby pozyskane umiejętności (jeżeli już będą musiały być wykorzystane) w przyszłości uratowały czyjeś życie i zdrowie! WIĘCEJ TUTAJ