PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Profilaktyka dla uczniów.

...

W dniu 29.03. 2017 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty  profilaktyczne dla uczniów pt. ,,Nie dopal”. Celem warsztatów było zmniejszenie czynników ryzyka występowania problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz ukazanie destrukcyjnego wpływu kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. W trakcie warsztatów uczniowie ćwiczyli swoją asertywność, techniki, które pomogą im w zmaganiu się z codziennymi trudnościami.

Wyżej wymienione warsztaty dla młodzieży prowadzone były przez pedagoga resocjalizacji, który reprezentował Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji Invesis Polska z Krakowa.