PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Stypendia

...

Stypendiami Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, zaszczytnym wyróżnieniem zostały uhonorowane dzisiaj (01.03.2013) trzy uczennice z naszej szkoły uczęszczające do klasy II Technikum; Kinga Kumięga, Jadwiga Janiga, Barbara Stańczyk.
W homilii podczas Mszy świętej Biskup Bobowski zwrócił uwagę młodzieży, że z tego dobra mogą korzystać dzięki ludzkiej życzliwości, zachęcał do solidnej nauki i pomocy słabszym. Apelował tez o miłość do Ojczyzny. 
Stypendia tej fundacji przyznawane są zdolnym uczniom już od 2005 r. Naszym uczennicom gratulujemy i mamy nadzieję, że za rok stypendystów będzie jeszcze wiecej.