PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

...

Harmonogram spotkań z Rodzicami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Czesława Majorka w Ryglicach w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Tematyka

Termin realizacji

 

1

 

12 września 2017

 

organizacja roku szkolnego, regulaminy szkolne, wymagania edukacyjne

 

2

 

16 listopada 2017

 

 

osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące

3

21 grudnia 2017

wyniki klasyfikacji śródrocznej, /klasy maturalne/ osiągnięcia uczniów sprawy bieżące

 

4

 

1 lutego 2018

 

podsumowanie półrocza osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące wyniki klasyfikacji śródrocznej

 

5

 

19 kwietnia 2018

 

klasyfikacja roczna//klasy  maturalne//,osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące

 

6

 

17 maja 2018

 

osiągnięcia uczniów, sprawy bieżące

7

 

indywidualne spotkania  rozmowy wychowawców klas

konsultacje

UWAGA! Spotkania wychowawców z rodzicami uzupełniają cotygodniowe konsultacje nauczycieli przedmiotów dla rodziców i uczniów wg harmonogramu upublicznionego na stronie internetowej szkoły.