PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Zespoły przedmiotowo-zadaniowe

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im prof. Czesława Majorka w Ryglicach powołuje Zespoły  przedmiotowo-zadaniowe do pracy na rok szkolny 2017/2018 .

Zespół wychowawców i pomocy ds. psychologiczno-pedagogicznej.

  • Katarzyna Galas-Wolska–przewodnicząca zespołu
  • Michalik Halina-wychowawca
  • Materowska Marta-wychowawca
  • Zelek Stanisława-wychowawca
  • Tokarska Wioletta-wychowawca
  • Wójcik Ewa-wychowawca
  • Sysło Łukasz-wychowawca
  • Piątek Magdalena-wychowawca
  • Burgielska- Długosz Anna -wychowawca
  • ks. Łukasz Szczepanik
  • Maria Mikrut
  • Bieleń Dorota-wychowawca
  • Nowak Arkadiusz –opiekun LO

Zespół ds. ewaluacji i przeprowadzenia diagnozy wstępnej w klasach pierwszych.

  • Zelek Stanisława-przewodnicząca zespołu
  • Obal Magdalena –członek zespołu
  • Mikrut Maria-członek zespołu
  • Płaczek Krzysztof-członek zespołu
  • Bieleń Dorota -przewodnicząca zespołu
  • Wójcik Ewa-członek zespołu
  • Burgielska-Długosz Anna –członek zespołu
  • Materowska Marta - członek zespołu

Zespół ds. promocji szkoły oraz współpracy ze środowiskiem i organizacji imprez szkolnych.

  • Tokarska Wioletta-przewodnicząca zespołu
  • Wójcik Ewa –zastępca przewodniczącej odpowiedzialna za imprezy szkolne
  • Michalik Halina-członek zespołu
  • Płaczek Krzysztof-członek zespołu
  • Zelek Stanisława-członek zespołu
  • Nowak Arkadiusz-członek zespołu
  • Chodań Jacek-członek zespołu
  • Baczyński Rafał-członek zespołu
  • Sysło Łukasz-członek zespołu
  • Michalik Halina- członek zespołu
  • Galas Wolska Katarzyna-członek zespołu
  • Dolecińska Lucyna –członek zespołu
  • Dorota Bieleń-członek zespołu
  • Magdalena Piątek-członek zespołu
  • Mikrut Maria-członek zespołu
  • Marta Materowska- członek zespołu

Zespół  ds. modyfikacji  i redagowania planu pracy szkoły oraz modyfikacji Statutu Szkoły

  • Zelek Stanisława-przewodnicząca zespołu
  • Materowska Marta-zastępca przewodniczącej komisji ds. modyfikacji statutu
  • Wioletta Tokarska-członek zespołu
  • Szczęch Janusz-dyrektor szkoły
  • Bieleń Dorota –członek zespołu
  • Tokarska Wioletta-członek zespołu
  • Płaczek Krzysztof –członek zespołu
  • Wójcik Ewa-członek zespołu

Zespół przedmiotów matematyczno -przyrodniczych

  • Materowska Marta-przewodnicząca zespołu
  • Zelek Stanisława-członek zespołu
  • Nowak Arkadiusz-członek zespołu
  • Baczyński Rafał-członek zespołu
  • Kita Joanna-członek zespołu
  • Iwaniec Anna –członek zespołu
  • Stańczyk-Kukla Ewa-członek zespołu

Zespół  przedmiotów humanistycznych

  • Michalik Halina–przewodnicząca zespołu
  • Chodań Jacek-członek zespołu
  • Wioletta Tokarska-członek zespołu
  • Mikrut Maria-członek zespołu
  • Wójcik Ewa –członek zespołu
  • Sysło Łukasz-członek zespołu

Zespół ds. języków obcych

  • Obal Magdalena -przewodnicząca zespołu
  • Bieleń Dorota -członek zespołu
  • Burgielska Długosz Anna -członek zespołu

Zespół ds przedmiotów zawodowych

  • Zelek Stanisława –przewodnicząca zespołu
  • Płaczek Krzysztof –członek zespołu
  • Tokarska Wioletta-członek zespołu
  • Nowak Arkadiusz –członek zespołu
  • Dolecińska Lucyna-członek zespołu
  • Baczyński Rafał-członek zespołu
  • Pęcak Stanisława-członek zespołu
  • Stańczyk-Kukla Ewa-członek zespołu
  • Grochola Piotr-członek zespołu
  • Mikrut Maria-członek zespołu

Zespół ds. WF

  • Sysło Łukasz – przewodnicząca zespołu
  • Piątek Magdalena - członek zespołu
  • Dolecińska Lucyna- członek zespołu
  • Szczęch Janusz –członek zespołu

Zespół ds. Projektu Erasmus +

  • Burgielska-Długosz Anna- przewodnicząca zespołu
  • Baczyński Rafał-członek zespołu
  • Piątek Magdalena- członek zespołu
  • Zelek Stanisława –członek zespołu
  • Obal Magdalena-członek zespołu
  • Nowak Arkadiusz-członek zespołu

Zespół nauczycieli pracujących w jednym oddziale

  • -Oddział kl.I SPf  -przewodniczący  Wioletta Tokarska
  • Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale
  • -Oddział kl.II LO d -przewodniczący  Ewa Wójcik
  • Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale
  • -Oddział kl.III LO d -przewodniczący  Arkadiusz Nowak
  • Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale