PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Zespoły przedmiotowo-zadaniowe

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im prof. Czesława Majorka w Ryglicach powołuje Zespoły  przedmiotowo-zadaniowe do pracy na rok szkolny 2017/2018 .

Zespół wychowawców i pomocy ds. psychologiczno-pedagogicznej.

 • Katarzyna Galas-Wolska–przewodnicząca zespołu
 • Michalik Halina-wychowawca
 • Materowska Marta-wychowawca
 • Zelek Stanisława-wychowawca
 • Tokarska Wioletta-wychowawca
 • Wójcik Ewa-wychowawca
 • Sysło Łukasz-wychowawca
 • Piątek Magdalena-wychowawca
 • Burgielska- Długosz Anna -wychowawca
 • ks. Łukasz Szczepanik
 • Maria Mikrut
 • Bieleń Dorota-wychowawca
 • Nowak Arkadiusz –opiekun LO

Zespół ds. ewaluacji i przeprowadzenia diagnozy wstępnej w klasach pierwszych.

 • Zelek Stanisława-przewodnicząca zespołu
 • Obal Magdalena –członek zespołu
 • Mikrut Maria-członek zespołu
 • Płaczek Krzysztof-członek zespołu
 • Bieleń Dorota -przewodnicząca zespołu
 • Wójcik Ewa-członek zespołu
 • Burgielska-Długosz Anna –członek zespołu
 • Materowska Marta - członek zespołu

Zespół ds. promocji szkoły oraz współpracy ze środowiskiem i organizacji imprez szkolnych.

 • Tokarska Wioletta-przewodnicząca zespołu
 • Wójcik Ewa –zastępca przewodniczącej odpowiedzialna za imprezy szkolne
 • Michalik Halina-członek zespołu
 • Płaczek Krzysztof-członek zespołu
 • Zelek Stanisława-członek zespołu
 • Nowak Arkadiusz-członek zespołu
 • Chodań Jacek-członek zespołu
 • Baczyński Rafał-członek zespołu
 • Sysło Łukasz-członek zespołu
 • Michalik Halina- członek zespołu
 • Galas Wolska Katarzyna-członek zespołu
 • Dolecińska Lucyna –członek zespołu
 • Dorota Bieleń-członek zespołu
 • Magdalena Piątek-członek zespołu
 • Mikrut Maria-członek zespołu
 • Marta Materowska- członek zespołu

Zespół  ds. modyfikacji  i redagowania planu pracy szkoły oraz modyfikacji Statutu Szkoły

 • Zelek Stanisława-przewodnicząca zespołu
 • Materowska Marta-zastępca przewodniczącej komisji ds. modyfikacji statutu
 • Wioletta Tokarska-członek zespołu
 • Szczęch Janusz-dyrektor szkoły
 • Bieleń Dorota –członek zespołu
 • Tokarska Wioletta-członek zespołu
 • Płaczek Krzysztof –członek zespołu
 • Wójcik Ewa-członek zespołu

Zespół przedmiotów matematyczno -przyrodniczych

 • Materowska Marta-przewodnicząca zespołu
 • Zelek Stanisława-członek zespołu
 • Nowak Arkadiusz-członek zespołu
 • Baczyński Rafał-członek zespołu
 • Kita Joanna-członek zespołu
 • Iwaniec Anna –członek zespołu
 • Stańczyk-Kukla Ewa-członek zespołu

Zespół  przedmiotów humanistycznych

 • Michalik Halina–przewodnicząca zespołu
 • Chodań Jacek-członek zespołu
 • Wioletta Tokarska-członek zespołu
 • Mikrut Maria-członek zespołu
 • Wójcik Ewa –członek zespołu
 • Sysło Łukasz-członek zespołu

Zespół ds. języków obcych

 • Obal Magdalena -przewodnicząca zespołu
 • Bieleń Dorota -członek zespołu
 • Burgielska Długosz Anna -członek zespołu

Zespół ds przedmiotów zawodowych

 • Zelek Stanisława –przewodnicząca zespołu
 • Płaczek Krzysztof –członek zespołu
 • Tokarska Wioletta-członek zespołu
 • Nowak Arkadiusz –członek zespołu
 • Dolecińska Lucyna-członek zespołu
 • Baczyński Rafał-członek zespołu
 • Pęcak Stanisława-członek zespołu
 • Stańczyk-Kukla Ewa-członek zespołu
 • Grochola Piotr-członek zespołu
 • Mikrut Maria-członek zespołu

Zespół ds. WF

 • Sysło Łukasz – przewodnicząca zespołu
 • Piątek Magdalena - członek zespołu
 • Dolecińska Lucyna- członek zespołu
 • Szczęch Janusz –członek zespołu

Zespół ds. Projektu Erasmus +

 • Burgielska-Długosz Anna- przewodnicząca zespołu
 • Baczyński Rafał-członek zespołu
 • Piątek Magdalena- członek zespołu
 • Zelek Stanisława –członek zespołu
 • Obal Magdalena-członek zespołu
 • Nowak Arkadiusz-członek zespołu

Zespół nauczycieli pracujących w jednym oddziale

 • -Oddział kl.I SPf  -przewodniczący  Wioletta Tokarska
 • Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale
 • -Oddział kl.II LO d -przewodniczący  Ewa Wójcik
 • Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale
 • -Oddział kl.III LO d -przewodniczący  Arkadiusz Nowak
 • Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale