a

a

VII Wieczór z Poezją - "Nasza Niepodległość"

...

We wtorek 6 lutego 2018 roku  w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  już po raz siódmy odbył się „Wieczór z poezją”. Hasłem przewodnim spotkania była " Nasza Niepodległość", a inspiracją były  obchody stulecia niepodległości Polski, które obchodzimy w tym roku.

Podczas poetyckiego występu zaprezentowano utwory polskich poetów, którzy w swoich wierszach odnosili się do ważnych chwil w historii naszego narodu. Piękne wiersze podkreślały naszą dumę narodową i poczucie wspólnoty rodaków. Widzowie byli jednocześnie czytającymi, więc współtworzyli atmosferę spotkania. Recytowali uczniowie, rodzice, nauczyciele, ksiądz Proboszcz i wszyscy wkładali całe serce w wypowiadane słowa. To sprawiało, że wieczór miał niezwykle rodzinną, serdeczną i radosną atmosferę, która stanowiła wartość samą w sobie. Szczególny klimat uroczystości podkreśliły utwory muzyczne, wpisujące się w polski temat spotkania. Dodatkową atrakcją dla gości były krótkie filmy z wypowiedziami mieszkańców Ryglic na temat : "Czym dla mnie jest Ojczyzna?". Niespodzianką był tort niepodległościowy, który uświetnił zakończenie programu.

Dzięki takim działaniom mamy nadzieję rozbudzić  u uczniów wrażliwość na piękno słowa poetyckiego, krzewić postawy patriotyczne i uświadomić konieczność dbania o naszą wspólną Ojczyznę. W ten sposób promujemy też ich twórcze postawy, stwarzamy możliwość poznania utworów znanych polskich poetów i oczywiście integrujemy się ze środowiskiem.

Poetycki wieczór swoją obecnością uświetnili:  płk Jerzy Pertkiewicz  -żołnierz AK i Honorowy Obywatel Ryglic, Burmistrz Ryglic – p. Bernard Karasiewicz, Dyrektor Wydziału Edukacji , Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie – p. Czesław Mida, ks. prałat Franciszek Kuczek –Proboszcz Parafii Ryglice, Przewodniczący Rady Gminy z radnymi, Komendant Policji w Tuchowie – p. Marcin Mucha, dyrektorzy szkół, dyrektorzy, kierownicy, prezesi jednostek organizacyjnych  i mieszkańcy gminy Ryglice.

Spotkanie zostało  zorganizowane we wspólnoty: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkoły Podstawowej i Ośrodka Kultury w Ryglicach.

Z całą pewnością możemy powiedzieć, że „Wieczór z poezją” był prawdziwą ucztą duchową. Nieoceniona klasa technikum gastronomicznego ZSP zadbała o ucztę dla podniebienia na zakończenie spotkania.

„Wieczór z poezją” zainaugurował całoroczne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej gminie.