PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Nauczyciele

Wykaz nauczycieli i pracownikóww Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach w roku szkolnym 2016/2017


Janusz Szczęch -  Dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Rafał Baczyński - biologia, przedmioty zawodowe

Dorota Bieleń - język niemiecki, doradca zawodowy

Anna Burgielska - Długosz - język angielski

Jacek Chodań - historia, wychowawca internatu

Lucyna Dolecińska - wychowanie fizyczne, wychowawca internatu

Piotr Grochola- materiałoznawstwo i technologia w montażu izolacji przemysłowych, Podstawy dokumentacji technicznej

Ewa Stańczyk-Kukla - zawodowe przedmioty informatyczne, matematyka

Joanna Kita – fizyka, informatyka

Anna Iwaniec - matematyka

Marta Materowska -matematyka

Halina Michalik - język polski

Maria Mikrut – religia, zawodowe przedmioty gastronomiczne, wdż

Teresa Mysior- wychowawca internatu

Arkadiusz Nowak - geografia, zawodowe przedmioty informatyczne

Magdalena Obal - język angielski

Stanisława Pęcak – zawodowe przedmioty farmaceutyczne

Magdalena Piątek - wychowanie fizyczne, wychowawca internatu

Krzysztof Płaczek - zawodowe przedmioty informatyczne

Łukasz Sysło - wychowanie fizyczne, wychowawca internatu

Ks. Łukasz Szczepanik - religia

Wioletta Tokarska - podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, przedmioty ekonomiczne

Katarzyna Galas-Wolska – pedagog szkolny

Ewa Wójcik - język polski, wiedza o kulturze, biblioteka

Barbara Wójtowicz  Machota - tyflopedagog

Stanisława Zelek - chemia, zawodowe przedmioty gastronomiczne

Renata Iwaniec - biblioteka

 

Pracownicy administracji

Danuta Albin - młodszy księgowy

Anna Płaza Usarz - główny księgowy

Danuta Usarz - sekretarz szkoły

 

Pracownicy obsługi

Adam Jodłowski

Jolanta Łępa

Stanisława Mazur

Barbara Wesołowska