a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Nauczyciele

NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZEPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W RYGLICACH

 

 

DYREKTOR SZKOŁY mgr inż.  Szczęch Janusz


 1. mgr Aleksander Borowiec
 2. mgr Bieleń Dorota
 3. mgr Bień Urszula
 4. mgr Burgielska-Długosz Anna
 5. mgr Chodań Jacek
 6. mgr  Dolecińska Lucyna
 7. mgr Galas-Wolska Katarzyna
 8. mgr Grochola Piotr
 9. mgr Iwaniec Anna
 10. mgr Iwaniec Renata
 11. mgr Kita Joanna
 12. mgr Kucajda Elżbieta
 13. mgr Materowska Marta
 14. mgr Martowicz Wiesław
 15. mgr Michalik Halina
 16. mgr Mikrut Maria
 17. mgr Nowak Arkadiusz
 18. mgr Obal Magdalena
 19. mgr Piątek Magdalena
 20. mgr Pilch Tomasz
 21. mgr Płaczek Krzysztof
 22. ks mgr Rusin Zbigniew
 23. ks mgr Serafin Łukasz
 24. mgr Stańczyk-Kukla Ewa
 25. mgr Sysło Łukasz
 26. mgr Szydłowski Michał
 27. mgr Tokarska Wioletta
 28. mgr Wójcik Ewa
 29. mgr Wójtowicz Machota Barbara
 30. mgr Zelek Stanisława