a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Samorząd szkolny

 

Przewodniczący – Piotr Niemiec

Zastępca – Dawid Śnieżek

Skarbnik – Martyna Wiśniowska

Sekretarz – Karolina Zalasińska

 

Tryb powołania Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.

2. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin określający zasady wybierania i działania organów tego samorządu.

3. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1) Przedstawienie sporządzonych przez siebie wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.

2) Opiniowanie wniosku dyrektora szkoły ponadpodstawowej o skreślenie ucznia z listy uczniów.

3) Opiniowanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału, przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym .

4) Opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5) Zaopiniowanie ustalenia w liceum ogólnokształcącym przedmiotów realizowanych

w zakresie rozszerzonym.

6) Zaopiniowanie ustalenia w technikum przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

7) Zaopiniowanie ustalenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

8) Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów

na terenie szkoły jednolitego stroju.

9) Opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

10) Opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju.

11) Wnioskowanie o nadanie imienia szkole.

12) Opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły.

 

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Maria Mikrut. Zarząd wraz z Przewodniczącymi poszczególnych klas na początku roku szkolnego opracowuje Plan Pracy. Założenia w nim zawarte dotyczą przede wszystkim akcji charytatywnych i pracy wolontariackiej. Samorząd Uczniowski bierze aktywny udział w organizacji apeli i uroczystości szkolnych oraz współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Ponadto Samorząd Uczniowski jest współorganizatorem Dnia Otwartego Szkoły, podczas którego młodzież sprawuje funkcję współgospodarzy i w miłej, serdecznej atmosferze przyjmuje w progach szkoły swoich młodszych kolegów oraz koleżanki.

Samorząd Uczniowski organizuje m. in. takie przedsięwzięcia charytatywne jak:

 • Wybory Samorządu Uczniowskiego
 • Dzień EDUKACJI NARODOWEJ
 • Dzień chłopaka
 • Wigilia szkolna
 • Zaduszki
 • Obchody Święta Niepodległości
 • Akcja Mikołajkowa na rzecz maluszków z Domu Dziecka nr 2 w Tarnowie
 • Akcja charytatywna "Świąteczna kartka" na rzecz Stowarzyszenia SURSUM CORDA
 • Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Walentynkowy Konkurs "Mam talent!"
 • Poczta walentynkowa
 • Konkurs na pisankę wielkanocną
 • Dzień Kobiet
 • Paczka dla schroniska
 • Wybory Miss i Mistera szkoły
 • Halowy Turniej Piłki Nożnej – dzień wagarowicza
 • Paczka „Razem na święta”
 • Zakończenie roku szkolnego

 

Harmonogram imprez szkolnych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Prof. Czesława Majorka w Ryglicach

w roku szkolnym 2015/2016

Lp.

Tematyka

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wrzesień

E. Wójcik, H. Michalik, J Chodań

2

Dzień Edukacji Narodowej. Otrzęsiny klas I

Październik

E. Wójcik, H. Michalik, J Chodań,W. Tokarska, Rada Rodziców

4

Dzień Papieski

Październik

M. Mikrut, ks. Ł Szczepanik

5

Szkolne Zaduszki

Listopad

M. Mikrut, ks. Ł Szczepanik

6

Obchody bitwy pod Łowczówkiem

Listopad

SU

7

Święto Odzyskania Niepodległości

Listopad

M. Materowska, W. Tokarska, J. Chodań

8

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Listopad

J. Szczęch, R. Baczyński

9

Andrzejki szkolne

Listopad

SU

10

Góra Grosza

Listopad/Grudzień

SU

11.

Mikołajki

Grudzień

SU

12

„Mam haka na raka” – ogólnopolski program profilaktyczny

Grudzień

R. Baczyński

13

Nasza paczka dla Domu Małego Dziecka

Grudzień

S. Zelek, A. Burgielska-Długosz

14

Kartki świąteczne na rzecz Stowarzyszenia „Sursum corda”

Grudzień

SU

15

Wigilia szkolna

Grudzień

S. Zelek, A. Burgielska- Długosz

16

Półmetek

Styczeń/ luty

W. Tokarska

17

Studniówka

Styczeń

M. Materowska, K. Płaczek

18

Walentynki

Luty

SU

19

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Marzec

J. Szczęch, R. Baczyński

20

Dzień przedsiębiorczości

Marzec

W. Tokarska

21

Dzień otwarty

Marzec/Kwiecień

Wszyscy

22

Szkodliwość narkotyków – spotkanie z członkami wspólnoty Cenacollo

Kwiecień

K. Galas-Wolska

23

Pożegnanie klas maturalnych

Kwiecień

E. Wójcik, A. Burgielska

24

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Maj

E. Wójcik, A. Burgielska

25

Dzień dziecka

Czerwiec

SU

26

Zakończenie roku szkolnego

Czerwiec

E. Wójcik, H. Michalik, J. Chodań

AKTUALNOŚCI

„Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV”

„Bądź EKO – kształtowanie postaw...

2022-07-19 06:40:45

Studia dzienne dla pracujących w trybie popołudniowo-weekendowym‼️ REKRUTACJA do 2️⃣2️⃣ lipca‼️ Studia BEZPŁATNE 0️⃣????‼️

Studia dzienne dla pracujących w...

2022-07-19 06:33:32

Pogodnych i bezpiecznych wakacji!!

Pogodnych i bezpiecznych wakacji!!

2022-06-27 10:20:32

III miejsce Gabrieli Krzywoń w Konkursie Recytatorskim

III miejsce Gabrieli Krzywoń w...

2022-06-24 10:37:05

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

2022-06-13 13:29:56

Dzień Dziecka w ZSP

Dzień Dziecka w ZSP

2022-06-13 13:25:47

Technik informatyk

Technik informatyk

2022-06-12 22:00:00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im....

2022-06-12 22:00:00

KONKURS CZYTELNICZY PT. „MOJE LITERACKIE INSPIRACJE”

KONKURS CZYTELNICZY PT. „MOJE...

2022-05-31 22:00:00

Poświęcenie kapliczki z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem

Poświęcenie kapliczki z figurą Matki...

2022-05-30 16:08:53

Wycieczka integracyjna do kina

Wycieczka integracyjna do kina

2022-05-26 13:24:44

Dzień Matki

Dzień Matki

2022-05-25 22:00:00

Nowy Mistrz ZSP w Ryglicach w piłce nożnej halowej – III BSG !!!

Nowy Mistrz ZSP w Ryglicach w piłce...

2022-05-23 11:14:03

REKRUTACJA NA STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI ZAWODOWE

REKRUTACJA NA STAŻE ZAWODOWE / ...

2022-05-08 22:00:00

Dni otwartre 2022

Dni otwartre 2022

2022-05-02 06:48:30

Zakończenie szkoły przez uczniów klasy IV

Zakończenie szkoły przez uczniów...

2022-05-02 06:35:37

Turniej o Puchar Dyrektora ZSP w Ryglicach U-2007 (12.04.2022)

Turniej o Puchar Dyrektora ZSP w...

2022-04-25 19:15:06

Powiatowy Konkursu Informatyczny

Powiatowy Konkursu Informatyczny

2022-04-20 07:04:09

Trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

Trzecie miejsce w klasyfikacji...

2022-04-20 07:03:31

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

2022-04-11 22:00:00

Kurs animatora czasu wolnego

Kurs animatora czasu wolnego

2022-03-31 11:17:31

KURS BARMAŃSKI

KURS BARMAŃSKI

2022-03-31 08:38:30

XI Konkurs Języka Angielskiego „English is fun”

XI Konkurs Języka Angielskiego...

2022-03-30 14:56:07

Uroczystość wręczenia dyplomów – Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia dyplomów –...

2022-03-30 08:04:29

Brązowy medal dla ZSP Ryglice w finale powiatowym w piłce ręcznej chłopców!

Brązowy medal dla ZSP Ryglice w finale...

2022-03-28 06:13:44

SŁODKIE POMAGANIE

SŁODKIE POMAGANIE

2022-03-28 06:09:12

POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY DLA...

2022-03-27 22:00:00

SŁODKIE POMAGANIE

SŁODKIE POMAGANIE

2022-03-22 07:56:17

Kurs operatora wózków jezdniowych

Kurs operatora wózków jezdniowych

2022-03-21 11:18:26

Szachiści z Ryglic znów w akcji!

Szachiści z Ryglic znów w akcji!

2022-03-16 08:34:26

Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

Pielgrzymka Maturzystów na Jasną...

2022-03-16 08:32:30

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

2022-03-07 22:00:00

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci...

2022-03-02 09:07:42

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

2022-02-26 17:59:13

KURS CUKIERNICZY

KURS CUKIERNICZY

2022-01-25 14:54:58

KURS CARVINGU

KURS CARVINGU

2022-01-25 14:51:40

KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ

KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ

2022-01-17 19:49:55

KURS KELNERSKI Z FLAMBIROWANIEM

KURS KELNERSKI Z FLAMBIROWANIEM

2021-12-15 10:58:24

Zarządzenie Dyrektora

2021-12-10 10:20:12

MIKOŁAJKI SZKOLNE

MIKOŁAJKI SZKOLNE

2021-12-08 14:51:46

Zbiórka charytatywna dla chorej Michalinki

Zbiórka charytatywna dla chorej...

2021-12-08 14:45:53

KURS SPAWANIA

KURS SPAWANIA

2021-12-02 13:01:09

XV MISYJNY JARMARK Z ANIOŁAMI

XV MISYJNY JARMARK Z ANIOŁAMI

2021-12-01 12:05:43

„Aktywna tablica”

„Aktywna tablica”

2021-12-01 07:21:10

Zarządzenie dyrektora

2021-11-29 15:52:16

O rekrutacji międzyszkolnej

2021-11-29 15:48:08

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ - BOŻE NARODZENIE

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ -...

2021-11-29 15:39:55

„Poznaj Polskę”

„Poznaj Polskę”

2021-11-24 22:00:00

Projekt Lekcje z ZUS Olimpiada

Projekt Lekcje z ZUS Olimpiada

2021-11-23 16:43:09

VIII Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii.

VIII Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii.

2021-11-22 07:39:57

Udany występ ryglickich szachistów!

Udany występ ryglickich szachistów!

2021-11-19 16:59:31

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

2021-11-17 09:17:47

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

2021-11-14 22:00:00

Ryglicki Marsz Niepodległości

Ryglicki Marsz Niepodległości

2021-11-10 08:29:13

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

2021-11-05 13:28:29

XIV Konkurs Ortograficzny o Pióro Burmistrza Ryglic rozstrzygnięty!

XIV Konkurs Ortograficzny o Pióro...

2021-11-03 11:08:12

SZKOŁA PAMIĘTA

SZKOŁA PAMIĘTA

2021-11-02 15:02:24

W ramach projektu „Poznaj Polskę”

W ramach projektu „Poznaj Polskę”

2021-10-26 22:00:00

Lodowisko

Lodowisko

2021-10-26 10:06:56

Podsumowanie projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów III”, wręczenie nagród

Podsumowanie projektu „Bądź EKO –...

2021-10-16 09:54:00

"Wojtyła i Wyszyński - droga do...

2021-10-16 09:49:22

Dofinansowanie dla ZSP w Ryglicach

Dofinansowanie dla ZSP w Ryglicach

2021-10-16 09:45:34

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

2021-10-16 09:34:54

Złoty medal dla ZSP Ryglice w finale powiatowym na 1000 metrów!

Złoty medal dla ZSP Ryglice w finale...

2021-10-07 19:34:52

KONKURS fotograficzny „Najciekawszy okaz botaniczny w mojej okolicy

KONKURS fotograficzny „Najciekawszy...

2021-10-05 10:43:12

KONKURS na plakat pn.: „Myślę globalnie… dostrzegam lokalnie”

KONKURS na plakat pn.: „Myślę...

2021-10-05 10:37:41

Obchody 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida

Obchody 200. rocznicy urodzin Cypriana...

2021-10-04 16:53:52

Finał powiatowy w drużynowych biegach przełajowych

Finał powiatowy w drużynowych biegach...

2021-09-30 08:04:31

Warsztaty ekologiczne „Drugie życie odpadów”

Warsztaty ekologiczne „Drugie życie...

2021-09-30 07:58:33

SPRZĄTANIE ŚWIATA

SPRZĄTANIE ŚWIATA

2021-09-30 07:54:37

Wyjazd do Ojcowa

Wyjazd do Ojcowa

2021-09-27 18:09:18

Ognisko integracyjne klasy I BS

Ognisko integracyjne klasy I BS

2021-09-23 10:44:29

Małopolski Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2021 online

Małopolski Salon Maturzystów...

2021-09-22 11:01:16

Wizyta w Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik”

Wizyta w Gospodarstwie Pasiecznym...

2021-09-21 08:46:17

Technik informatyk

Technik informatyk

2021-09-20 22:00:00

Akcja „Zielona szkoła”

Akcja „Zielona szkoła”

2021-09-17 17:46:46

Rada Rodziców

2021-09-15 22:00:00

Zdawalność

Zdawalność

2021-09-15 16:02:57

Akcja „Zbieraj baterie i telefony!”

Akcja „Zbieraj baterie i telefony!”

2021-09-15 16:00:03

ZAJĘCIA EKOLOGICZNE

ZAJĘCIA EKOLOGICZNE

2021-09-15 15:53:36

Mistrz

Mistrz

2021-09-13 14:35:38

Narodowe Czytanie w ZSP Ryglice

Narodowe Czytanie w ZSP Ryglice

2021-09-10 09:09:44