a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

WYCHOWAWCY

WYCHOWAWCY W ZEPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W RYGLICACH

 

Imię i nazwisko

mgr Wójcik Ewa                                                        KL I Tiż

mgr Materowska Marta                                          KL II Tiż

mgr Obal Magdalena                                               KL III Ti  g

mgr Zelek Stanisława                                              KL III Tż  G

mgr Burgielska-Długosz Anna                                KL III  Tiż P

mgr Tokarska Wioletta                                           KL IV Tiż

mgr Michalik Halina                                                 KL I BS

mgr Bieleń Dorota                                                    KL II BS

mgr Galas-Wolska Katarzyna                                 KL III BS P

mgr Mikrut Maria                                                     KL III BS A

mgr Piątek Magdalena                                            KL III BS po gim