a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy serwis internetowy www.zspryglice.pl wraz z zawartością oraz elementami graficznymi składającymi się na jego całość, jest własnością Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach - i zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. podlega ochronie praw autorskich (dz. U. Z dnia 23 lutego 1994 r., nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).

Kopiowanie lub powielanie elementów na inne serwery lub do innych ośrodków w celu dalszego powielania lub ponownego rozpowszechniania bez wiedzy i zgody Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach jest wyraźnie zabronione.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia podanych informacji lub danych, bez konieczności wcześniej notyfikacji.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady danych zawartych w serwisie www oraz za jakiekolwiek szkody mogące wynikać z posłużenia się informacją w nim zawartą.

Niniejszy serwis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 par.1 kodeksu cywilnego.

Wszystkie nazwy, loga, znaki firmowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte w serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.

W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego