a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl
...


Branżowa Szkoła I Stopnia


Kształcenie zawodowe odbywa się formie: praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub zajęć praktycznych w szkole.

Korzyści z kształcenia w Szkole Branżowej:

 • praktyczna nauka zawodu u pracodawców jest wynagradzana finansowo i wlicza się do stażu pracy,
 • nauka trwa 3 lata,
 • nauka w Branżowej Szkole gwarantuje szybkie wejście na rynek pracy i zdobycie doświadczenia zawodowego,
 • po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia możesz kontynuować naukę w Liceum dla dorosłych.

W klasie wielozawodowej możesz wybrać dowolny zawód:

 • monter izolacji przemysłowych FILM
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie FILM
 • kierowca - mechanik,
 • mechanik pojazdów samochodowych FILM
 • elektromechanik pojazdów samochodowych FILM
 • blacharz samochodowy FILM
 • krawiec FILM
 • stolarz FILM
 • ślusarz FILM
 • lakiernik samochodowy FILM
 • fryzjer FILM
 • kucharz FILM
 • sprzedawca FILM
 • elektryk FILM
 • murarz - tynkarz FILM
 • piekarz FILM
 • monter sieci i urządzeń sanitarnych FILM
 • wędliniarz,
 • cukiernik FILM
 • oraz dowolnie wybrany przez Ciebie zawód.