a

a

Spotkanie z przedstawicielkami Wojewódzkiego Urzędu Pracy

...

W dniu 2 czerwca młodzież klasy III Technikum uczestniczyła w spotkaniu z  Panią Dyrektor oraz  Doradcą Zawodowym z  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Oddział Zamiejscowy w Tarnowie.

Uczniowie wypełnili Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, który pomoże zdiagnozować ich zainteresowania. Będzie to bardzo przydatne przy wyborze dalszego kształcenia oraz w przyszłości miejsca pracy. Skupili się na trzech kompetencjach: współpraca w grupie, dbałość o rozwój i relacje oraz komunikacja interpersonalna.

Jednak największe zainteresowanie wśród młodzieży wzbudziła gra symulacyjna  „Chłopska Szkoła Biznesu”. Uczestnicy wcielają się w rolę andrychowskich rzemieślników, którzy zajmują się produkcją i sprzedażą. Celem graczy jest zebranie jak największego majątku liczonego w złotych górskich (waluta gry) dzięki transakcjom z innymi graczami i realizowaniu wypraw handlowych na planszy (mapie Europy).

Udział w grze był doskonałą okazją do przećwiczenia umiejętności przydatnych na rynku pracy, takich jak: komunikatywność, zdolności negocjacyjne, odporność na stres, myślenie analityczne i planowanie strategiczne, zarządzanie czasem, budowanie relacji i zdolności negocjacyjne. Uczniowie okazali się bardzo dobrymi przedsiębiorcami, jednak największy majątek zdobył Kamil Kos. Życzymy aby takie umiejętności przełożyły się na rynku pracy  oraz w prowadzeniu być może w przyszłości własnej firmy.