a

a

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego i Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie

...

 

W wycieczce wzięła udział 15 osobowa grupa młodzieży z kl. I TŻ, została ona zorganizowana w ramach projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V”. Celem wycieczki była obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, poznawanie różnorodności świata roślin, ich bogactwa form i strategii życiowych, kształtowanie postawy, polegającej na świadomym rozumieniu potrzeby dbania o środowisko, poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej, bioróżnorodności gatunków oraz wzrost świadomości ekologicznej.