a

a

Rada Rodziców

...

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA:  Katarzyna Tryba

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Dorota Solarz

SKARBNIK: Anna Janiga

CZŁONKOWIE:

Katarzyna Bajorek

Dariusz Wiśniowski

 

Opiekun: Wioletta Tokarska